Baza wiedzy

Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019-2030 – rezultat projektu nr UDA-RPSL.01.03.00-24-06A2/16-02 SO RIS w PPO

 1. Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019-2030
 2. Załącznik 1 do Programu Rozwoju technologii

Indeksy

 1. Indeks atrakcyjności inwestycyjnej
 2. Indeks kapitału społecznego

Analizy potencjału województwa śląskiego

 1. Analiza potencjału województwa śląskiego w obszarze technologii dla ochrony środowiska oraz zagadnień międzyobszarowych – gospodarka osadami
 2. Analiza potencjału województwa śląskiego w obszarze technologii dla ochrony środowiska oraz zagadnień międzyobszarowych – inżynieria miejska
 3. Diagnoza powiązań międzynarodowych 

Podręcznik dla JST

Przewodnik budowania lokalnej strategii innowacji

Dokumenty strategiczne, systemowe

 1. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego 2030
 2. Regionalna strategia innowacji województwa śląskiego na lata 2013 – 2020 
 3. Program rozwoju technologii województwa śląskiego na lata 2010 – 2013 

Raporty, analizy

Raporty specjalistyczne dla obszaru: technologie dla ochrony środowiska – rezultaty projektu nr UDA-RPSL.01.03.00-24-06A2/16-02 SO RIS w PPO

 1. Identyfikacja i opis regionalnych łańcuchów wartości w ramach obszaru technologicznego technologie ochrony środowiska
 2. Diagnoza obszaru technologicznego technologie dla ochrony środowiska
 3. Badanie potrzeb przedsiębiorstw i jednostek naukowych w kierunku rozwoju technologicznego województwa śląskiego w obszarze technologie dla ochrony środowiska

Raporty specjalistyczne dla obszaru: technologie dla ochrony środowiska, 2012

 1. Diagnoza regionalna wraz z rekomendacjami 
 2. Projekty realizowane w ramach obszaru technologicznego Technologie dla Ochrony Środowiska
 3. Posiadane zasoby w ramach obszaru technologicznego Technologie dla Ochrony Środowiska (częsć a)
 4. Posiadane zasoby w ramach obszaru technologicznego Technologie dla Ochrony Środowiska (częsć b)
 5. Kierunki rozwoju obszaru Technologie dla Ochrony Środowiska
 6. Przykłady zagranicznych portali internetowych zawierających opis technologii/dobrych praktyk związanych z ochroną środowiska
 7. Innowatorzy Województwa Śląskiego

Raport roczne dla obszaru: technologie dla ochrony środowiska

 1. Raport specjalistyczny, 2019
 2. Raport specjalistyczny, 2018
 3. Raport specjalistyczny, 2017
 4. Raport specjalistyczny, 2016
 5. Raport specjalistyczny, 2015
 6. Raport specjalistyczny, 2014
 7. Raport specjalistyczny, 2013

Publikacje

Skip to content