O obserwatorium

Obserwatorium Technologie dla Ochrony Środowiska

Obserwatorium Technologie dla Ochrony Środowiska formalnie funkcjonuje od 13.03.2013, tj. od momentu podpisania Porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych przez przedstawicieli: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Głównego Instytutu Górnictwa, Parku Naukowo-Technologicznego Technopark Gliwice Sp. z o.o. oraz Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Sp. z o.o.

Cele

Obserwatorium Technologie dla Ochrony Środowiska powstało jako odpowiedź na konkretne potrzeby interesariuszy ekosystemu innowacji województwa śląskiego w zakresie stworzenia nowoczesnego mechanizmu do monitoringu efektów innowacyjnego rozwoju regionu w poszczególnych obszarach technologicznych.

Cele działalności:

  • wsparcie i usprawnienie zarządzania rozwojem regionu w zakresie regionalnego potencjału naukowo-technologicznego, pozycjonowania kluczowych obszarów technologicznych oraz oceny skuteczności działań służących kreowaniu regionalnej polityki protechnologicznego rozwoju województwa śląskiego i wzmocnienie regionalnej specjalizacji,
  • wzmocnienie potencjału adaptacyjnego regionu, regionalnego rynku usług badawczych oraz kadr regionalnych poprzez budowę relacji sektora B+R, przedsiębiorstw, IOB i władz regionu,
  • współtworzenie regionalnej sieci wymiany wiedzy i kompetencji.

Obszary tematyczne

Działalność obserwatorium koncentruje się na gromadzeniu i przetwarzaniu specjalistycznej wiedzy w obszarze Technologie dla ochrony środowiska, monitoringu trendów technologicznych i gospodarczych oraz oceny endogenicznego potencjału technologicznego województwa śląskiego. Tematyka zainteresowań obserwatorium koncentruje się na obszarach zdefiniowanych w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 – 2020, tj.:

  • biotechnologie w ochronie środowiska,
  • technologie poprawy jakości terenów zdegradowanych,
  • technologie gospodarowania odpadami,
  • technologie wody i ścieków,
  • technologie ochrony powietrza,
  • technologie zarządzania środowiskiem.

Skip to content