SORIS w PPO

O sieci

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (SORIS w PPO) stanowi wsparcie i usprawnia zarządzanie rozwojem regionu w zakresie regionalnego potencjału naukowo-technologicznego.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych realizuje działania związane ze wzrostem potencjału innowacyjnego, a zwłaszcza technologicznego regionu w obszarach wskazanymi w Programie Rozwoju Technologii województwa śląskiego na lata 2010-2020 (PRT). Sieć stanowi wsparcie dla działań w zakresie wdrażania i rozwoju modelu zarządzania wiedzą w regionalnym ekosystemie innowacji (RIS). Funkcjonowanie specjalistycznych obserwatoriów wspiera proces wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030, dostarczając informacji i danych dla monitorowania postępu realizacji wizji ekosystemu innowacji.

Zadaniem Sieci jest umożliwienie szybkiego i łatwego dostępu do specjalistycznej wiedzy i bazy ekspertów w wybranych, strategicznych dla regionu obszarach technologicznych, m.in. poprzez publikację rocznych raportów specjalistycznych, cykliczne warsztaty, dostęp do bazy ekspertów. Sieć ta ma pełnić rolę „punktów kontaktowych” dla aktorów ekosystemu innowacji ułatwiając pomiędzy nimi komunikację, współpracę, a także wymianę wiedzy i danych dotyczących kierunków i trendów rozwoju technologii oraz promocję działań podejmowanych przez samorząd województwa w obszarach technologicznych. Zacieśnienie relacji pomiędzy sferą przedsiębiorczości, nauki i administracji w wymiarze gospodarczym przyczyni się do zbudowania przewag konkurencyjnych względem innych regionów.     

Obecnie oprócz Obserwatorium Technologie dla ochrony środowiska w ramach Sieci funkcjonują następujące obserwatoria:

Skip to content