Współpraca z nami

Cykliczne badania

W ramach działalności obserwatorium prowadzone są cykliczne badania mające na celu określenie potencjału sfer nauki i biznesu w zakresie rozwoju technologii ochrony środowiska w regionie.

Badanie realizowane jest w dwóch fazach:

  • faza I – ankieta wstępna:

dla przedstawicieli sektora przedsiębiorstw
dla przedstawicieli sektora badań i rozwoju 

Zachęcamy do skorzystania z możliwości pogłębienia badań poprzez audyt technologiczno – innowacyjny, który umożliwi spozycjonowanie Państwa jednostki/przedsiębiorstwa w regionalnym systemie innowacji oraz zidentyfikowanie i nawiązanie aliansów strategicznych.

Udział w badaniu ponadto stanowić będzie dla Państwa promocję, gdyż Państwa jednostki / przedsiębiorstwa zostaną ulokowane na ogólnodostępnej mapie regionalnych aktorów innowacji.

Dodatkowo Obserwatorium realizuje audyt perspektyw rozwoju innowacji i kooperacji w JST.

Udział w badaniu pozwala nie tylko zdiagnozować bieżącą sytuację urzędu w zakresie otwartości na innowacyjne działania w regionie, ale również pozwala na stworzenie korzystnych warunków do współpracy w środowisku lokalanym, budowania klimatu przedsiębiorczości i innowacji wokół Państwa instytucji.

Skip to content