Obserwatorium Technologie dla Ochrony Środowiska

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania

WIĘCEJ O PROJEKCIE

Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców. Realizacja Projektu zmierza implementacji zasad obowiązujących w procesie przedsiębiorczego odkrywania na potrzeby programowania kierunków rozwoju technologicznego regionu. Zadania realizowane w projekcie z jednej strony pozwalają na identyfikację i diagnozę potrzeb przedsiębiorców i sfery B+R w zakresie rozwoju technologicznego i realizacji polityki wsparcia z drugiej mają przyczynić się do aktualizacji polityk innowacyjnego rozwoju regionu i lepszego funkcjonowania ekosystemu innowacji.

Aktualności

IV KONFERENCJA pt.: „Klimat i bioróżnorodność”z cyklu INNOWACYJNA ZIELONA GOSPODARKA

Serdecznie zapraszamy na IV Konferencję pt.: „Klimat i bioróżnorodność” z cyklu Innowacyjna Zielona Gospodarka, organizowaną przez Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w ramach projektu „PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji”. Projekt „PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – Priorytet: FESL.01.00 […]

Zobacz więcej

Publikacje dotyczące Zielonej gospodarki

Prezentujemy kolejną piątą publikację pod redakcją Mariusza Kruczka zawierającą nowe horyzonty dla ekoinnowacji.Publikacja sfinansowana została w ramach projektu, realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Powstała jako wynik III Konferencji pt.: „Inteligentna Zielona Gospodarka – przyszłościowe technologie środowiskowe” organizowanej przez Obserwatorium Specjalistyczne Technologie dla Ochrony Środowiska, funkcjonujące w ramach projektu #SiećRegionalnychObserwatoriówSpecjalistycznychwProcesiePrzedsiębiorczegoOdkrywania w województwie śląskim (#SORIS w PPO – II) […]

Zobacz więcej

III Konferencja pt.: „Inteligentna Zielona Gospodarka – przyszłościowe technologie środowiskowe”

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na III Konferencję pt.: „Inteligentna Zielona Gospodarka – przyszłościowe technologie środowiskowe” z cyklu Innowacyjna Zielona Gospodarka, organizowaną przez Główny Instytut Górnictwa w ramach projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II). Tematyka Konferencji obejmuje zagadnienia przyszłościowych technologii środowiskowych. Celem Konferencji jest wskazanie na związek pomiędzy wdrażaniem nowoczesnych technologii środowiskowych, […]

Zobacz więcej

Skip to content