IV KONFERENCJA pt.: „Klimat i bioróżnorodność”z cyklu INNOWACYJNA ZIELONA GOSPODARKA

Serdecznie zapraszamy na IV Konferencję pt.: „Klimat i bioróżnorodność” z cyklu Innowacyjna Zielona Gospodarka, organizowaną przez Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w ramach projektu „PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji”.

Projekt „PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – Priorytet: FESL.01.00 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, Działanie: FESL.01.03 Ekosystem RIS.

Konferencja odbędzie się w dniu 25 października 2024 r. od godz. 09:00 w Głównym Instytucie Górnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice.
Zakres tematyczny IV Konferencji obejmuje zagadnienia w obszarze klimatu i bioróżnorodności. W ramach IV Konferencji planowane są dwie sesje: I Sesja plenarna i II Sesja posterowa.
Do uczestnictwa w Konferencji zapraszamy zarówno doświadczonych naukowców, jak i osoby będące na początku swojej kariery naukowej – młodych naukowców, studentów i doktorantów.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Rejestracja uczestnictwa w IV Konferencji trwa do 6 września 2024 r., poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie: https://forms.office.com/e/6TuyrrErp7. Liczba miejsc ograniczona. 

Rejestracji można dokonać jako:

  • Uczestnik z referatem (prezentacja multimedialna, czas wystąpienia: 20-25 minut);
  • Uczestnik z posterem (poster w postaci elektronicznej, czas wystąpienia: do 5 min, 2 slajdy);
  • Uczestnik.

Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji o kwalifikacji uczestnictwa w Konferencji.

Terminy:

  1. Rejestracja: do 6 września 2024 r.
  2. Decyzja o kwalifikacji Uczestnika do udziału w Konferencji: do 11 września 2024 r.
  3. Przesłanie prezentacji oraz posteru przez Uczestnika zakwalifikowanego do uczestnictwa: do 11 października 2024 r. (pocztą elektroniczną na adres: mbialowas@gig.eu oraz atetlak@gig.eu)
  4. Przesyłanie pełnych tekstów publikacji przez Uczestnika zakwalifikowanego do uczestnictwa z publikacją: do 31 października 2024 r. (pocztą elektroniczną na adres: mbialowas@gig.eu oraz atetlak@gig.eu)
  5. Konferencja: 25 października 2024 r.

PUBLIKACJA

Uczestnicy IV Konferencji mają możliwość bezpłatnego opublikowania artykułu w recenzowanej Monografii wydanej przez Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy (rozdział – 20 pkt, publikacja w języku polskim, w wersji online).

Wytyczne dla autorów tekstów – do pobrania tutaj

Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji o kwalifikacji artykułu do opublikowania w Monografii.

MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się Głównym Instytucie Górnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice.

Organizator zapewnia dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

OPŁATY

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Opublikowanie artykułu w Monografii GIG-PIB jest bezpłatne dla Uczestników IV Konferencji.

PLAN KONFERENCJI

Plan Konferencji dostępny będzie od 13 września 2024.

ORGANIZATOR

KONTAKT

Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Ochrony Wód

Pl. Gwarków 1

40-166 Katowicech informacji udzielają:

Skip to content