Publikacje dotyczące Zielonej gospodarki

Prezentujemy kolejną piątą publikację pod redakcją Mariusza Kruczka zawierającą nowe horyzonty dla ekoinnowacji.
Publikacja sfinansowana została w ramach projektu, realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Powstała jako wynik III Konferencji pt.: „Inteligentna Zielona Gospodarka – przyszłościowe technologie środowiskowe” organizowanej przez Obserwatorium Specjalistyczne Technologie dla Ochrony Środowiska, funkcjonujące w ramach projektu #SiećRegionalnychObserwatoriówSpecjalistycznychwProcesiePrzedsiębiorczegoOdkrywania w województwie śląskim (#SORIS w PPO – II) Sieci Obserwatoriów Specjalistycznych Województwa Śląskiego. Publikacja dostępna jest tutaj.

Skip to content