III Konferencja pt.: „Inteligentna Zielona Gospodarka – przyszłościowe technologie środowiskowe”

soris

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na III Konferencję pt.: „Inteligentna Zielona Gospodarka – przyszłościowe technologie środowiskowe” z cyklu Innowacyjna Zielona Gospodarka, organizowaną przez Główny Instytut Górnictwa w ramach projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II). Tematyka Konferencji obejmuje zagadnienia przyszłościowych technologii środowiskowych. Celem Konferencji jest wskazanie na związek pomiędzy wdrażaniem nowoczesnych technologii środowiskowych, a wyzwaniami dla rozwoju współczesnej innowacyjnej gospodarki.

Konferencja odbędzie się w dniu 19 maja 2023 r. od godz. 09:00 do 11:00 w ramach I PANELU: GIG – Główny Instytut Górnictwa „Innowacyjna Zielona Gospodarka – przyszłościowe technologie środowiskowe” z cyklu INNOWACYJNA ZIELONA GOSPODARKA na Stadionie Śląskim w Chorzowie (Centrum Konferencyjne) przy ul. Katowickiej 10, 41-500 Chorzów, w ramach ŚLĄSKIEGO FESTIWALU INNOWACJI (18-20 maja 2023 r., Stadion Śląski w Chorzowie oraz Planetarium-Śląski Park Nauki: Śląski Festiwal Innowacji – przyszłość zaczyna się tutaj! – FUNDUSZE UE (slaskie.pl).

Udział jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem rejestracyjnym na Konferencję – I PANEL: GIG – Główny Instytut Górnictwa „Innowacyjna Zielona Gospodarka – przyszłościowe technologie środowiskowe” z cyklu INNOWACYJNA ZIELONA GOSPODARKA dostępne są na stronie internetowej wydarzenia: Śląski Festiwal Innowacji – warsztaty – FUNDUSZE UE (slaskie.pl)

Uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość bezpłatnego opublikowania artykułu w recenzowanej Monografii wydanej przez Główny Instytut Górnictwa (rozdział – 20 pkt, publikacja w języku polskim, w wersji on-line). Chęć opublikowania artykułu należy zgłosić drogą mailową na adres mbialowas@gig.eu oraz atetlak@gig.eu, wraz z podaniem tytułu oraz załączeniem abstraktu w języku polskim (150-200 wyrazów), do dnia 19 maja 2023.

Termin nadsyłania artykułów przygotowanych zgodnie z załączonymi wytycznymi dla autorów: 11.06.2023

Serdecznie zapraszamy,
w imieniu Komitetu Organizacyjnego:
dr inż. Mariusz Kruczek – Kierownik projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II) w Głównym Instytucie Górnictwa.

Szczegółowych informacji udzielają:
Małgorzata Białowąs (tel.: 32 259 24 72; email: mbialowas@gig.eu)
Anna Tetłak (tel.: 32 259 24 80; email: atetlak@gig.eu)

Załącznik: zaproszenie

Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO II)” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej i Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie

Skip to content