Zapytanie dot. pełnienia roli moderatora

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację usług doradczo-eksperckich w zakresie pełnienia funkcji moderatora oraz opracowania raportu końcowego zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Ofertę należy złożyć do 06 lipca 2018 r. do godz. 15:00.

Serdecznie zapraszamy do współpracy

Skip to content