Zaproszenie na spotkanie regionalne

Zapraszamy w imieniu Zarządu Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. na warsztaty realizowane w ramach projektu systemowego „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”, które odbędą się 26 maja 2014r. w godz. 9.30 ‑14.00 w Hotelu Mikulski, ul. Dąbrowskiego 24, Gliwice. Warsztaty te są kolejnymi z cyklu sześciu spotkań regionalnych, mającymi na celu zbadanie potencjału regionu do rozwoju inteligentnych specjalizacji, jego skłonności do współpracy oraz zaufania pomiędzy aktorami, a także podejmowanie działań zmierzających do animowania postaw współpracy i  przedsiębiorczości. Będzie to również doskonała okazja do bezpośredniej wymiany poglądów i doświadczeń w podejmowanych działaniach w zakresie pobudzania innowacyjności, rozwijania przedsiębiorczości z przedstawicielami Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego. Oficjalne zaproszenie, szczegółowy program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy w załączeniu. Zgłoszenia proszę przesyłać bezpośrednio na maila obserwatorium@gapr.pl lub faxem na nr: 32 33 93 117 na  formularzu.

Załączniki
Zaproszenie
Program
Formularz zgłoszeniowy

Skip to content