Zaproszenie na spotkanie panelowe pn. LOKALNA SPECJALIZACJA = GMINA ATRAKCYJNA I PRZEDSIĘBIORCZA w Katowicach

Główny Instytut Górnictwa wraz z Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu panelowym pn. LOKALNA SPECJALIZACJA = GMINA ATRAKCYJNA I PRZEDSIĘBIORCZA poświęconym tematyce zarządzania rozwojem lokalnym, wdrażania innowacji, budowania relacji i współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorstw, sektorem B+R oraz jednostkami samorządu terytorialnego. W trakcie spotkania zostaną omówione zasady aplikowania, praktyczne aspekty przygotowania projektów oraz specyficzne uwarunkowania związane z bieżącym okresem finansowania.

Spotkanie będzie stanowić ponadto okazję do wymiany Państwa doświadczeń w zakresie możliwości kształtowania rozwoju w oparciu o lokalne specjalizacje.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, w dniu 28.10.2015 r. w godzinach od 09.30 do 13.30.

Spotkanie jest realizowane w ramach działalności Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Głównym celem projektu pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych” jest rozwój potencjału technologicznego i innowacyjnego regionu poprzez budowanie przewagi konkurencyjnej województwa opartej na programowaniu zmian gospodarczych na poziomie lokalnym.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o zgłaszanie się na spotkanie do dnia 25.10.2015 r.

drogą elektroniczną na adres: agieroszka@gig.eu lub pod numer telefonu: 32 259 22 07

Załączniki:

Skip to content