Zaproszenie na Letnią Giełdę Projektów – spotkanie warsztatowe w Katowicach

Główny Instytut Górnictwa ma zaszczyt zaprosić Państwa na LETNIĄ GIEŁDĘ PROJEKTÓW – spotkanie warsztatowe mające na celu wspólne przedyskutowanie ramowych inicjatyw projektowych, analizy Państwa oczekiwań oraz możliwości realizacji projektów prośrodowiskowych w okresie programowania 2014-2015. W trakcie spotkania zostaną omówione zasady aplikowania, praktyczne aspekty przygotowania projektów oraz specyficzne uwarunkowania związane z bieżącym okresem finansowania. Warsztaty stanowią ponadto okazję do wymiany Państwa doświadczeń w zakresie budowania relacji i sieci współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorstw, sektorem B+R oraz jednostkami samorządu terytorialnego, a także wskazanie potencjalnych obszarów innowacyjnych rozwiązań w sektorze komunalnym.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Głównego Instytutu Górnictwa w dniu 16.07.2015 r. w godzinach od 10.00 do 13.00.

Warsztaty są realizowane w ramach działalności Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Głównym celem projektu pn. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych jest rozwój potencjału technologicznego i innowacyjnego regionu poprzez budowanie przewagi konkurencyjnej województwa opartej na programowaniu zmian gospodarczych na poziomie lokalnym.

Warsztaty są bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o zgłaszanie się na spotkanie do dnia 09 lipca 2015 r.:

  • drogą elektroniczną na adres: agieroszka@gig.eu
  • pod numer telefonu: 32 259 22 07
  • lub poprzez formularz zgłoszeniowy

Załączniki:

Skip to content