Zaproszenie na II Konferencję z cyklu Innowacyjna Zielona Gospodarka

Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy na II Konferencję pt.: „Inteligentna Zielona Transformacja” z cyklu Innowacyjna Zielona Gospodarka, organizowaną przez Główny Instytut Górnictwa w ramach projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II). 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.

Konferencja odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2022 r. od godz. 10:00 w formule hybrydowej (stacjonarnie w siedzibie Głównego Instytutu Górnictwa, Pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice oraz online). 

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia Zielonej Transformacji w kontekście zrównoważonego rozwoju. 

Celem konferencji jest wskazanie na związek pomiędzy wdrażaniem nowoczesnych technologii środowiskowych a wyzwaniami dla rozwoju współczesnej gospodarki.

Konferencja poświęcona będzie następującym zagadnieniom szczegółowym:

 • biotechnologie w ochronie środowiska;
 • technologie poprawy jakości terenów zdegradowanych;
 • technologie gospodarowania odpadami;
 • technologie wody i ścieków;
 • technologie ochrony powietrza;
 • technologie zarządzania środowiskiem;
 • oraz szeroko rozumianym zagadnieniom w obszarze zielonej gospodarki.

Serdecznie zapraszam, w imieniu Komitetu Organizacyjnego:

dr inż. Mariusz Kruczek – Kierownik projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II) w Głównym Instytucie Górnictwa.

Obserwatorium SO RIS Technologie dla ochrony środowiska

przy współudziale
Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych OPMiM

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Rejestracja uczestnictwa: do 28 marca 2022 poprzez formularz rejestracyjny

 • Rejestracji można dokonać jako: Uczestnik bez referatu i/lub publikacji/ Uczestnik z referatem/ Uczestnik z publikacją/ Uczestnik z referatem i publikacją.

Podczas rejestracji jako: 

 • Uczestnik z referatem (prezentacja multimedialna, czas wystąpienia: 20-25 minut) wymagany jest tytuł i abstrakt referatu (w jęz. polskim)
 • Uczestnik z publikacją wymagany jest tytuł i abstrakt publikacji (w jęz. polskim)
 • Uczestnik z referatem i publikacją wymagany jest tytuł i abstrakt referatu oraz tytuł i abstrakt publikacji (w jęz. polskim)

Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji o kwalifikacji uczestnictwa w konferencji wraz z referatem/publikacją/referatem i publikacją.

 • Decyzja o kwalifikacji Uczestnika wraz z referatem: do 5 kwietnia 2022
 • Decyzja o kwalifikacji Uczestnika wraz z publikacją: do 5 kwietnia 2022
 • Przesyłanie prezentacji (w formacie pdf oraz ppt) przez Uczestnika zakwalifikowanego do uczestnictwa z referatem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mdeska@gig.eu oraz atetlak@gig.eu: do 18 kwietnia 2022
 • Przesyłanie pełnych tekstów publikacji przez Uczestnika zakwalifikowanego do uczestnictwa z publikacją: do 30 kwietnia 2022 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mdeska@gig.eu oraz atetlak@gig.eu
 • Konferencja: 22 kwietnia 2022 godz. 10.00

PUBLIKACJA

Uczestnicy Konferencji mają możliwość bezpłatnego opublikowania artykułu w recenzowanej Monografii wydanej przez Główny Instytut Górnictwa (rozdział – 20 pkt, publikacja w języku polskim, w wersji online).

Wytyczne dla autorów tekstów dostępne są tutaj: Wytyczne dla autorów tekstów.

Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji o kwalifikacji artykułu do opublikowania w Monografii.

MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej:

 • stacjonarnie: w siedzibie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach (Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Aula im. Prof. Boreckiego, III piętro gmachu budynku Dyrekcji GIG) z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19,
 • online: poprzez aplikację MS Teams za pośrednictwem łącza internetowego udostępnionego zarejestrowanym Uczestnikom.

Organizator zapewnia dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W zależności od panującej sytuacji pandemicznej Organizator może dokonać zmiany formuły Konferencji kierując się aktualnymi wytycznymi i uregulowaniami w tym zakresie.

OPŁATY

Udział w Konferencji jest bezpłatny.
Opublikowanie artykułu w Monografii GIG jest bezpłatne dla Uczestników Konferencji.

PLAN KONFERENCJI

Plan Konferencji dostępny jest tutaj.

KONTAKT

Główny Instytut Górnictwa
Zakład Ochrony Wód
Pl. Gwarków 1 
40-166 Katowice

Szczegółowych informacji udzielają: 
Małgorzata Deska (tel.: 32 259 24 72; email: mdeska@gig.eu)
Anna Tetłak (tel.: 32 259 24 80; email: atetlak@gig.eu)

Skip to content