Zapraszamy do udziału w spotkaniu warsztatowym

Zapraszamy do udziału w spotkaniu warsztatowym w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. W ramach spotkania warsztatowego zostanie przedstawiony mechanizm oceny potencjału technologiczno – innowacyjnego przedsiębiorstw i jednostek sektora B+R jako integralna część regionalnej diagnozy obszaru technologicznego Technologie dla Ochrony Środowiska. W trakcie warsztatu zostaną również wskazane kierunki rozwoju technologii środowiskowych na Śląsku wraz z założeniami budowy systemu bazodanowego.

Udział w spotkaniu służy nawiązaniu trwałych relacji pomiędzy sektorem przedsiębiorstw a sektorem B+R oraz rozpoczęcia nowych inicjatyw i projektów w ramach nowego okresu programowania 2014-2020.

Spotkanie warsztatowe odbędzie się w dniu 13 września 2013 r. w siedzibie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach (Plac Gwarków 1, Sala Górnicza). W załączeniu program spotkania.

W celu zgłoszenia udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Formularz prosimy przesyłać do dnia 6 września 2013 r.:

  • drogą elektroniczną na adres: askalny@gig.eu
  • faksem pod numer: 32 259 21 54
  • lub pocztą na adres: Anna Skalny, Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji (Anna Skalny, 32 259 24 61, Agnieszka Gieroszka 32 259 22 07).

Skip to content