Technologie dla Ochrony Środowiska – baza wiedzy

W zakładce Baza Wiedzy umieszczone zostały nowe raporty dotyczące obszaru technologicznego Technologie dla Ochrony Środowiska o następującej tematyce:

– Diagnoza regionalna wraz z rekomendacjami

– Projekty realizowane w ramach obszaru technologicznego Technologie dla Ochrony Środowiska

– Posiadane zasoby w ramach obszaru technologicznego Technologie dla Ochrony Środowiska

– Kierunki rozwoju obszaru Technologie dla Ochrony Środowiska

– Przykłady zagranicznych portali internetowych zawierających opis technologii/dobrych praktyk związanych z ochroną środowiska

– Innowatorzy Województwa Śląskiego

Skip to content