Śląskie Forum Innowacji 2017

Zapraszamy na Śląskie Forum Innowacji 2017: Inteligentne specjalizacje – nowe wyzwania, które odbędzie się w ramach X. Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2017.

Podczas Śląskiego Forum Innowacji 2017 zaprezentowane zostaną aktualne trendy oraz wyzwania dotyczące rozwoju technologicznego w wybranych branżach kluczowych dla województwa śląskiego. Informacje w tym zakresie przybliżą przedstawiciele Obserwatorów Technologicznych skupieni w Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SO RIS) koordynowanej przez władze regionu. Sieć jako unikatowe w skali europejskiej rozwiązanie w zakresie inteligentnego zarządzania rozwojem w ramach polityki innowacyjnej, stanowi swoistą platformę współpracy i wymiany wiedzy o potencjale technologicznym pomiędzy branżowymi centrami kompetencji, ale przede wszystkim bazę wiedzy dla przedsiębiorstw poszukujących własnych ścieżek rozwoju. Forum to także szansa na analizę istniejących tzw. inteligentnych specjalizacji (energetyka, medycyna oraz technologie informacyjno – komunikacyjne) i odpowiedź na pytanie czy istnieją dodatkowe nisze rozwojowe, potencjalne rynki dla nowych produktów i usług wytwarzanych w regionie.

Śląskie Forum Innowacji 2017 odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, w dniu 22.06.2017 r. w godzinach od 09.30 do 15.00.

Rejestracja online na www.rpo.slaskie.pl

Więcej informacji na www.ris.slaskie.pl

WSTĘP WOLNY

Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Program konferencji

Skip to content