Rozwój sieci współpracy i powiązań: Smart_watch

Obserwatorium Technologie dla Ochrony Środowiska działające przy GIG uczestniczy jako partner stowarzyszony w projekcie SMART_watch, finansowanym w ramach programu Interreg Central Europe.

Skip to content