Panel dyskusyjny „Horyzont 2020 ‑ nowe możliwości”

Obserwatorium Specjalistyczne ICT przy Parku Naukowo‑Technologicznym „Technopark Gliwice” serdecznie zaprasza przedsiębiorców, pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz osoby zainteresowane udziałem w programie Horyzont 2020 na panel dyskusyjny „Horyzont 2020 ‑ nowe możliwości”.  Spotkanie odbędzie się w dniu 18.06.2014 w godz.: 10:00‑13:00 w Parku Naukowo‑Technologicznym „Technopark Gliwice” przy ul. Konarskiego 18C w Gliwicach. Podczas spotkania omówione zostaną zasady uczestnictwa, cele, struktura programu Horyzont 2020 oraz możliwości udziału i finansowania MŚP. Ponadto eksperci oraz realizatorzy projektów ramowych podzielą się swoim doświadczeniami w pisaniu i realizacji projektów.

Charakter spotkania oraz udział osób od lat zajmujących się programami ramowymi pozwoli uczestnikom na kompleksowe zapoznanie się z tematem Horyzont 2020.  Udział w panelu jest bezpłatny. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie zainteresowania uczestnictwem w spotkaniu mailowo pod adresem: obserwatoriumict@technopark.gliwice.pl do dnia 17.06.2014r ‑ decyduje kolejność zgłoszeń.
Dodatkowych informacji udziela Pani Katarzyna Kowol tel.: 32 335 85 40/ 607 449 887 

Spotkanie współfinansowane jest z projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Patronat nad panelem objęła Regionalna Izba Przemysłowo‑Handlowa w Gliwicach.

Skip to content