Informacja o konsultacjach społecznych projektu „Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019 – 2030”

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019 – 2030”, który stanowi dokument operacyjny i uzupełniający dla „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego”.

Dokument jest strategicznym planem rozwoju technologicznego regionu, określającym zarówno kierunki rozwoju regionu, jak i metody oraz narzędzia dla ich oceny i monitorowania. Celem Programu jest identyfikacja potencjału regionu na rzecz wzmacniania jego przewagi technologicznej. Dostarcza on aktualnej wiedzy o kierunkach rozwoju technologicznego regionu oraz metodologii budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o istniejący potencjał gospodarczy i naukowo – badawczy.

Termin konsultacji: 08.03.2019 r. – 12.04.2019 r.

Szczegółowe informacje znajdują się m.in. na platformie Innobservator Silesia

Źródło: INNOBSERVATOR SILESIA – Regionalna Platforma i Obserwatorium Innowacji Województwa Śląskiego

Skip to content