Informacja o przyjęciu Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019 – 2030

Z przyjemnościa zawiadamiamy, iż Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Uchwałą Nr1902/63/VI/2019 z dnia 21.08.2019 r. „Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019 – 2030" (PRT). PRT jest aktualnym przewodnikiem dla rozwoju stanu techniki w konkretnych obszarach technologicznych i wyznacza obszary specjalizacji technologicznych regionu.
Dostęp do programu na stronie UMWSL: Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019-2030

Informacja o konsultacjach społecznych projektu "Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019 - 2030"

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu "Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019 - 2030", który stanowi dokument operacyjny i uzupełniający dla "Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego".

Dokument jest strategicznym planem rozwoju technologicznego regionu, określającym zarówno kierunki rozwoju regionu, jak i metody oraz narzędzia dla ich oceny i monitorowania. Celem Programu jest identyfikacja potencjału regionu na rzecz wzmacniania jego przewagi technologicznej. Dostarcza on aktualnej wiedzy o kierunkach rozwoju technologicznego regionu oraz metodologii budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o istniejący potencjał gospodarczy i naukowo - badawczy.

Termin konsultacji: 08.03.2019 r. - 12.04.2019 r.

Szczegółowe informacje znajdują się m.in. na platformie Innobservator Silesia (https://ris.slaskie.pl/czytaj/konsultacje_spoleczne_projektu_programu_rozwoju_technologii_wojewodztwa_slaskiego_na_lata_2019___2030)

 

Źródło: INNOBSERVATOR SILESIA - Regionalna Platforma i Obserwatorium Innowacji Województwa Śląskiego

Zapytanie dot. pełnienia roli moderatora

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację usług doradczo-eksperckich w zakresie pełnienia funkcji moderatora oraz opracowania raportu końcowego zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Ofertę należy złożyć do 06 lipca 2018 r. do godz. 15:00.

Serdecznie zapraszamy do współpracy

Zapytanie dot. wykonania opinii eksperckiej

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie opinii eksperckiej w zakresie zidentyfikowania w perspektywie 2030 kierunków technologicznych dla innowacyjnego rozwoju województwa śląskiego zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Ofertę należy złożyć do 10 lipca 2018 r. do godz. 15:00.

Serdecznie zapraszamy do współpracy

Podkategorie