Zapraszamy do udziału w spotkaniu warsztatowym

Zapraszamy do udziału w spotkaniu warsztatowym w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. W ramach spotkania warsztatowego zostanie przedstawiony mechanizm oceny potencjału technologiczno - innowacyjnego przedsiębiorstw i jednostek sektora B+R jako integralna część regionalnej diagnozy obszaru technologicznego Technologie dla Ochrony Środowiska. W trakcie warsztatu zostaną również wskazane kierunki rozwoju technologii środowiskowych na Śląsku wraz z założeniami budowy systemu bazodanowego.

Udział w spotkaniu służy nawiązaniu trwałych relacji pomiędzy sektorem przedsiębiorstw a sektorem B+R oraz rozpoczęcia nowych inicjatyw i projektów w ramach nowego okresu programowania 2014-2020.

Spotkanie warsztatowe odbędzie się w dniu 13 września 2013 r. w siedzibie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach (Plac Gwarków 1, Sala Górnicza). W załączeniu program spotkania.

W celu zgłoszenia udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Formularz prosimy przesyłać do dnia 6 września 2013 r.:

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji (Anna Skalny, 32 259 24 61, Agnieszka Gieroszka 32 259 22 07).

Analiza potencjału sektora przedsiębiorstw i B+R w obszarach technologicznych

Województwo Śląskie wspiera inicjatywy o szczególnym znaczeniu dla rozwoju regionu zmierzających do identyfikacji kierunków rozwoju innowacji i intensyfikacji współpracy sfery nauki z biznesem. Prosimy zatem Państwa o wypełnienie ankiety pozwalającej na określenie potencjału sfer nauki i biznesu w regionie.
 
Link do ankiet:
 
Udział w badaniu zainicjuje proces identyfikacji Państwa jednostki oraz przedsiębiorstwa na mapie regionalnych aktorów innowacji oraz określenie potencjalnych obszarów współpracy z innymi jednostkami w regionie, co może stanowić impuls do rozpoczęcia nowych inicjatyw i projektów.
 
Wypełnienie ankiety zajmie Państwo około 7 minut.
 
Analiza potencjału sektora przedsiębiorstw i sektora B+R w obszarach technologicznych będzie działaniem cyklicznym. Pierwszy etap badania trwać będzie do 16 sierpnia 2013r.
 
Jednocześnie zachęcamy do skorzystania z możliwości pogłębienia badań poprzez audyt technologiczno - innowacyjny, który umożliwi spozycjonowanie Państwa jednostki oraz przedsiębiorstwa w regionalnym systemie innowacji oraz zidentyfikowanie i nawiązanie aliansów strategicznych.
 
Dziękujemy za udział w badaniu oraz poświęcony czas.
 
Przedmiotowa ankieta została opracowana w ramach projektu „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (III edycja)" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Informacja o projekcie oraz o przedmiotowym badaniu znajduje się na stronie: http://ris.slaskie.pl/pl/aktualnosc/0/1375092596/0/0

Wybrano partnerów do realizacji projektu systemowego 8.1.2 „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”

Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 9 lipca 2013r. wybrano partnerów do realizacji projektu systemowego 8.1.2 PO KL pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych":

  1. Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. – Lider Konsorcjum,
    oraz Partnerzy – Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi; Instytut Techniki i Aparatury Medycznej (ITAM);
  2. Główny Instytut Górnictwa;
  3. Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK” w Gliwicach;
  4. Park Naukowo-Technologiczny „EURO-CENTRUM” Sp. z o.o.

celem uzyskania komplementarnych działań w zakresie wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020, Programu Rozwoju Technologii na lata 2010-2020 oraz założeń Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SROS).


 

Spotkanie warsztatowe w ramach działalności obserwatorium

so ris logoW dniu 4 lipca 2013 r. (czwartek) w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach odbyło się spotkanie warsztatowe  dotyczące współpracy interdyscyplinarnej i możliwości inicjowania wspólnych przedsięwzięć w zakresie rozwoju technologii dla ochrony środowiska organizowanym w ramach projektu systemowego "Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (III edycja)". Spotkanie obejmowało:

  • Część 1. Współpraca pomiędzy nauką a gospodarką w obszarze Technologie dla Ochrony Środowiska w uwarunkowaniach krajowych w nowym okresie programowania UE 2014-2020.
  • Część 2. Rozwój technologii dla ochrony środowiska w modelu współpracy międzynarodowej.

Centrum kompetencji klastrowych

Urząd Marszałkowski oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii serdecznie zaprasza na warsztaty związane z opracowaniem koncepcji funkcjonowania centrum kompetencji klastrowych w województwie śląskim.
Miejsce warsztatów:
Warsztaty odbędą się w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej w Zabrzu, ul. Jagiellońska 38A, 41‑800 Zabrze,  w dniu 30 lipca 2013 roku, w godz. 10:00 ‑ 13:00.

Podkategorie