Konferencja „Tereny poprzemysłowe. Cenne dziedzictwo czy niewykorzystane możliwości?"

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji pt. „Tereny poprzemysłowe. Cenne dziedzictwo czy niewykorzystane możliwości?”, której patronuje Wiceminister Gospodarki – Tomasz Tomczykiewicz.

Tematyka konferencji skupiać się będzie wokół możliwości ponownego włączenia terenów poprzemysłowych do obiegu społeczno - gospodarczego.

Konferencja odbędzie się 24 marca 2014 r. w Parku Euro-Centrum (bud. nr 3) przy ul. Ligockiej 103 w Katowicach.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.euro-centrum.com.pl/news/pokaz/460/zapraszamy-na-konferencje-o-rewitalizacji!

Warsztaty w Radlinie

Dnia 14 marca 2014 r. w Radlinie odbyły się pierwsze warsztaty realizowane w ramach projektu systemowego „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”. Warsztaty miały na celu zbadanie potencjału regionu do rozwoju inteligentnych specjalizacji, jego skłonności do współpracy oraz zaufania pomiędzy aktorami, a także podejmowanie działań zmierzających do animowania postaw współpracy i przedsiębiorczości. W trakcie warsztatów odbyła się wymiana poglądów i doświadczeń w podejmowanych przez Państwa działaniach w zakresie pobudzania innowacyjności, rozwijania przedsiębiorczości z przedstawicielami Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego.

Zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach!

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych się rozwija

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim do Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych przystąpiły: Śląski Uniwersytet Medyczny, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu oraz Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju. Sieć działa już od 13 marca 2013 roku, kiedy to do Sieci Obserwatoriów przystąpili: Główny Instytut Górnictwa prowadzący obserwatorium w obszarze technologii dla ochrony środowiska, Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK Gliwice prowadzący obserwatorium w obszarze technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych oraz Park Naukowo-Technologiczny EURO CENTRUM prowadzący obserwatorium w obszarze technologii dla energetyki.

Czytaj więcej na stronie: http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=6726&id_menu=#

Nowa perspektywa budżetowa 2014-2020

Szanowni Państwo,

Infromujemy, że Śląskie Centrum Szkoleniowe przy Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. organizuje spotkanie adresowane do przedsiębiorców oraz ich pracowników, którzy są zainteresowani aplikowaniem o środki unijne w przyszłym okresie programowania, chcą poznać założenia dotyczące wydatkowania środków UE na lata 2014-2020 oraz zapoznać się z obszarami, w których można otrzymać dofinansowanie.

Czas trwania: spotkanie rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwać do godziny 14.00.

Miejsce spotkania: 5 lutego 2014 – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, Katowice, sala 401 na IV piętrze.

Szczegółowe informacje: http://scs.garr.pl/?p=/menu/010/bez/budzet_2012_2020

Konferencja - Ramowy Program Badań i Innowacji Horyzont 2020

Szanowni Państwo,

Infromujemy, że w dniu 28. lutego odbędzie się na Politechnice Śląskiej konferencja poświęcona Programowi Ramowemu Badań i Innowacji Horyzont 2020. Prelegentami na spotkaniu będą prof. Maria da Graça Carvalho - sprawozdawczyni programu Horyzont 2020 w Parlamencie Europejskim oraz prof. Jerzy Buzek - sprawozdawca zakończonego 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Adresatem konferencji są przedstawiciele uczelni wyższych, instytutów badawczych oraz przedsiębiorców z całej Polski.
Konferencja odbędzie się w Auli A Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej przy ulicy Konarskiego 18B dniu 28 lutego br. w godzinach 9:00 – 14:00. Szczegóły znajdują się na stronie konferencji  http://www.polsl.pl/konferencje/Horyzont2020/Strony/witamy.aspx

Innowatorzy Województwa Śląskiego

Mając na uwadze przyszłe konkursy Innowator Śląska w ramach marki Innosielsia zapraszamy do zapoznania się z raportem dotyczącym obszaru technologicznego Technologie dla Ochrony Środowiska o tematyce Innowatorzy Województwa Śląskiego. Raport znajduje się w zakładce Baza Wiedzy.

Podkategorie