Seminarium pn.: „Technologie środowiskowe GIG dla inteligentnego rozwoju miast i regionu”

Jednym z wyzwań na drodze inteligentnego rozwoju miast i regionów jest zwiększenie wydajności infrastruktury miejskiej, racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi i przestrzenią, a także podnoszenie świadomości społeczeństwa w tym zakresie. Istotną rolę w tym procesie odgrywają rozwiązania technologiczne służące poprawie stanu środowiska.

Zakład Ochrony Wód Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach zaprasza na seminarium pn.: „Technologie środowiskowe GIG dla inteligentnego rozwoju miast i regionu”, które odbędzie się 6 kwietnia 2017 roku w siedzibie GIG w Katowicach.

Przedmiotem seminarium będzie prezentacja autorskich, innowacyjnych rozwiązań prośrodowiskowych dedykowanych samorządom i przedsiębiorstwom komunalnym.

Udział w seminarium jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: bkrawczyk[at]gig.eu; mjanicka[at]gig.eu lub faksem:  32 259 21 54. Szczegółowych informacji dot. seminarium udzielają:  Beata Krawczyk: 32 259 24 54; Monika Janicka: 32 259 27 02

 

 

Ekoinnowacje drogą do poprawy konkurencyjności firmy

Współczesny świat stoi obecnie przed poważnymi wyzwaniami środowiskowymi, takimi jak zmiany klimatyczne czy wyczerpywanie się zasobów naturalnych. Te problemy w szczególny sposób kumulują się w województwie śląskim, gdzie zlokalizowany jest potencjał górnictwa węglowego oraz duża liczba terenów zdegradowanych działalnością przemysłową. Z drugiej strony województwo śląskie jest jednym z największych obszarów inwestycyjnych w Polsce i posiada ogromny potencjał gospodarczy i naukowo-badawczy. Śląskie zapewnia dogodne warunki rozwoju ekoinnowacji, a więc takich innowacji technicznych lub pozatechnicznych, która w procesie wytwórczym przedsiębiorstwa przyczynia się do ograniczenia lub zapobiegania negatywnego wpływu na środowisko i optymalizacji wykorzystania zasobów naturalnych.

Główny Instytut Górnictwa wspomaga wdrażanie ekoinnowacji, które przyczyniają się do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw. Ścieżki wdrażania ekoinnowacji oraz źródła ich finansowania zostały zebrane w broszurze.

Oferta na obsługę cateringową w Katowicach

Uprzejmie informujemy o możliwości przedstawienia oferty cenowej na obsługę cateringową na jedno spotkanie panelowe organizowane w dniu 28.10.2015 r. na terenie miasta Katowice w ramach projektu pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych". Projekt realizowany jest przy współudziale środków UE (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegóły zapytania znajdują się w załączniku.
Prosimy o przedstawienie oferty do dnia 19.10.2015 r. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, tel.:32 259 22 07, fax: 32 259 21 54, adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Formularz

Zaproszenie na spotkanie panelowe pn. LOKALNA SPECJALIZACJA = GMINA ATRAKCYJNA I PRZEDSIĘBIORCZA w Katowicach

Główny Instytut Górnictwa wraz z Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu panelowym pn. LOKALNA SPECJALIZACJA = GMINA ATRAKCYJNA I PRZEDSIĘBIORCZA poświęconym tematyce zarządzania rozwojem lokalnym, wdrażania innowacji, budowania relacji i współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorstw, sektorem B+R oraz jednostkami samorządu terytorialnego. W trakcie spotkania zostaną omówione zasady aplikowania, praktyczne aspekty przygotowania projektów oraz specyficzne uwarunkowania związane z bieżącym okresem finansowania.

Spotkanie będzie stanowić ponadto okazję do wymiany Państwa doświadczeń w zakresie możliwości kształtowania rozwoju w oparciu o lokalne specjalizacje.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, w dniu 28.10.2015 r. w godzinach od 09.30 do 13.30.

 

Spotkanie jest realizowane w ramach działalności Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Głównym celem projektu pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych” jest rozwój potencjału technologicznego i innowacyjnego regionu poprzez budowanie przewagi konkurencyjnej województwa opartej na programowaniu zmian gospodarczych na poziomie lokalnym.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Prosimy o zgłaszanie się na spotkanie do dnia 25.10.2015 r.

drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numer telefonu: 32 259 22 07

 

Załączniki:

- Program spotkania

- Formularz zgłoszeniowy

Zaproszenie na Letnią Giełdę Projekrów - spotkanie warsztatowe w Katowicach

Główny Instytut Górnictwa ma zaszczyt zaprosić Państwa na LETNIĄ GIEŁDĘ PROJEKTÓW – spotkanie warsztatowe mające na celu wspólne przedyskutowanie ramowych inicjatyw projektowych, analizy Państwa oczekiwań oraz możliwości realizacji projektów prośrodowiskowych w okresie programowania 2014-2015. W trakcie spotkania zostaną omówione zasady aplikowania, praktyczne aspekty przygotowania projektów oraz specyficzne uwarunkowania związane z bieżącym okresem finansowania. Warsztaty stanowią ponadto okazję do wymiany Państwa doświadczeń w zakresie budowania relacji i sieci współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorstw, sektorem B+R oraz jednostkami samorządu terytorialnego, a także wskazanie potencjalnych obszarów innowacyjnych rozwiązań w sektorze komunalnym.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Głównego Instytutu Górnictwa w dniu 16.07.2015 r. w godzinach od 10.00 do 13.00.

Warsztaty są realizowane w ramach działalności Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Głównym celem projektu pn. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych jest rozwój potencjału technologicznego i innowacyjnego regionu poprzez budowanie przewagi konkurencyjnej województwa opartej na programowaniu zmian gospodarczych na poziomie lokalnym.

Warsztaty są bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o zgłaszanie się na spotkanie do dnia 09 lipca 2015 r.:

- drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- pod numer telefonu: 32 259 22 07

- lub poprzez formularz zgłoszeniowy

Załączniki:

- Program spotkania

- Formularz zgłoszeniowy

 

Zmiana terminu spotkania panelowego w Cieszynie

Główny Instytut Górnictwa, Urząd Miejski w Cieszynie oraz Zamek Cieszyn informują, iż ze względów organizacyjnych termin spotkania panelowego organizowanego w ramach projektu systemowego pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych” uległ zmianie.

Dlatego też organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu w terminie 09 czerwca 2015 r. w godz. od 10.00 do 13.00. w Zamku Cieszyn (ul. Zamkowa 3)

Spotkanie ma na celu wspólne przedyskutowanie doświadczeń w zakresie budowania relacji i współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorstw, sektorem B+R oraz jednostkami samorządu terytorialnego, a także wskazanie potencjalnych rozwiązań innowacyjnych w obszarze ochrony środowiska.

Projekt systemowy, którego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, realizowany jest w ramach Poddziałania 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie"  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest rozwój potencjału technologicznego i innowacyjnego regionu poprzez budowanie przewagi konkurencyjnej województwa opartej na programowaniu zmian gospodarczych na poziomie lokalnym, a realizowane spotkania panelowe są elementem procesu przygotowania do okresu programowania 2014 - 2020, gdzie współpraca pomiędzy sferą administracji – nauki – przedsiębiorstw jest wskazana jako kluczowa do realizacji celów rozwojowych regionu.

Prosimy o zgłaszanie się na spotkanie do dnia 02 czerwca 2015 r.:

-          drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-          pod numer telefonu: (32) 259 22 07

 

 

Załączniki:

 

- Program spotkania

 

- Formularz zgłoszeniowy

 

Podkategorie