Publikacje dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym #GOZ

publikacje GOZ 2021

Ukazały się dwie, nowe publikacje dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym #GOZ
Cześć pierwsza, pod redakcją Pawła Zawartki, prezentuje rozwiązania stosowane w systemach przemysłowych. Część druga, pod redakcją Mariusza Kruczka, dotyczy możliwości praktycznego zastosowania GOZ w miastach i regionach.
Publikacja sfinansowana została w ramach projektu, realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Powstała jako wynik konferencji „Innowacyjna zielona gospodarka" organizowanej przez Obserwatorium Specjalistyczne Technologie dla Ochrony Środowiska, funkcjonujące w ramach projektu #SiećRegionalnychObserwatoriówSpecjalistycznychwProcesiePrzedsiębiorczegoOdkrywania w województwie śląskim (#SORIS w PPO – II) Sieci Obserwatoriów Specjalistycznych Województwa Śląskiego.
Obie publikacje dostępne są w #GIG oraz na naszym profilu na LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/42163166/admin/