Rozwój sieci współpracy i powiązań: HealingPlaces

Eksperci Obserwatorium Technologie dla Ochrony Środowiska działające przy GIG realizują projekt HealingPlaces, finansowany w ramach programu Interreg Central Europe.