Informacja o konsultacjach społecznych projektu "Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019 - 2030"

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu "Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019 - 2030", który stanowi dokument operacyjny i uzupełniający dla "Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego".

Dokument jest strategicznym planem rozwoju technologicznego regionu, określającym zarówno kierunki rozwoju regionu, jak i metody oraz narzędzia dla ich oceny i monitorowania. Celem Programu jest identyfikacja potencjału regionu na rzecz wzmacniania jego przewagi technologicznej. Dostarcza on aktualnej wiedzy o kierunkach rozwoju technologicznego regionu oraz metodologii budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o istniejący potencjał gospodarczy i naukowo - badawczy.

Termin konsultacji: 08.03.2019 r. - 12.04.2019 r.

Szczegółowe informacje znajdują się m.in. na platformie Innobservator Silesia (https://ris.slaskie.pl/czytaj/konsultacje_spoleczne_projektu_programu_rozwoju_technologii_wojewodztwa_slaskiego_na_lata_2019___2030)

 

Źródło: INNOBSERVATOR SILESIA - Regionalna Platforma i Obserwatorium Innowacji Województwa Śląskiego