Zapytanie dot. wykonania opinii eksperckiej

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie opinii eksperckiej w zakresie zidentyfikowania w perspektywie 2030 kierunków technologicznych dla innowacyjnego rozwoju województwa śląskiego zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Ofertę należy złożyć do 10 lipca 2018 r. do godz. 15:00.

Serdecznie zapraszamy do współpracy