Ekoinnowacje drogą do poprawy konkurencyjności firmy

Współczesny świat stoi obecnie przed poważnymi wyzwaniami środowiskowymi, takimi jak zmiany klimatyczne czy wyczerpywanie się zasobów naturalnych. Te problemy w szczególny sposób kumulują się w województwie śląskim, gdzie zlokalizowany jest potencjał górnictwa węglowego oraz duża liczba terenów zdegradowanych działalnością przemysłową. Z drugiej strony województwo śląskie jest jednym z największych obszarów inwestycyjnych w Polsce i posiada ogromny potencjał gospodarczy i naukowo-badawczy. Śląskie zapewnia dogodne warunki rozwoju ekoinnowacji, a więc takich innowacji technicznych lub pozatechnicznych, która w procesie wytwórczym przedsiębiorstwa przyczynia się do ograniczenia lub zapobiegania negatywnego wpływu na środowisko i optymalizacji wykorzystania zasobów naturalnych.

Główny Instytut Górnictwa wspomaga wdrażanie ekoinnowacji, które przyczyniają się do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw. Ścieżki wdrażania ekoinnowacji oraz źródła ich finansowania zostały zebrane w broszurze.