Konferencja w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Zapraszamy na Konferencję organizowaną w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego "Biznes - Nauka - Samorząd. Partnerstwo na rzecz inteligentnego rozwoju. Open Days 2014".

Termin: 30 Października 2014, godz. 8:45 - 14:35

Miejsce: Hotel Arsenal Palace, Sala Cesarska, Chorzów.

Celem konferencji jest spotkanie środowisk przedsiębiorstw, samorządów oraz nauki w atmosferze rozwoju śląskiego ekosystemu innowacji oraz wsparcie rozwoju dialogu między tymi sferami.

W programie znajdą Państwa najbardziej interesujące tematy dotyczące rozwoju innowacyjnego w nowym okresie programowania 2014-2020, w tym m.in.:

  • Rola inteligentnych specjalizacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej regionów.
  • Pomoc publiczna w B+R+I w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.
  • Proces przedsiębiorczego odkrywania - w kierunku nowych specjalizacji w przedsiębiorstwach.
  • Polityka konkurencyjności w kontekście pomocy regionalnej dla przedsiębiorstw.

Konferencja jest połączona z galą wręczenia nagród Laureatom trzech konkursów organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego w ramach marki INNOSILESIA: ,,Innowator Śląska", ,,Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki" oraz ,,Usługi publiczne na rzecz przedsiębiorczości".

W ramach każdego z nich przyznane zostaną nagrody specjalne Marszałka: laureat Konkursu ,,Usługi publiczne na rzecz przedsiębiorczości" skorzysta ze szkolenia dla pracowników zaangażowanych w diagnozowanie potrzeb, a w konsekwencji rozwijanie usług publicznych w taki sposób, aby w naszym regionie żyło się lepiej i wygodniej, nagrodami w Konkursie ,,Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki" są nagrody pieniężne w wysokości 5000 zł, 3000 zł oraz 2000 zł, natomiast w Konkursie "Innowator Śląska" nagroda w wysokości 5000zł.

Laureaci wymienionych konkursów oprócz wyżej wymienionych nagród, otrzymają również dyplom INNOSILESIA 2013, a w konsekwencji również prawo do posługiwania się marką Konkursu.

Rejestracja uczestników trwa do 24 października br.

Zapraszamy na stronę internetową konferencji, gdzie znajduje się więcej informacji, dokładny program oraz formularz rejestracyjny.