Szkolenie pt. "PREZI w urzędzie ‑ sposób na nieszablonowe prezentacje multimedialne"

Informujemy, że zostały ostatnie wolne miejsca na szkolenie w Częstochowie pt. "PREZI w urzędzie ‑ sposób na nieszablonowe prezentacje multimedialne". Jednocześnie przypominamy, iż w dalszym ciągu mogą się Państwo zgłaszać do uczestnictwa w tym samym szkoleniu, które odbędzie się w Gliwicach termin spotkania został przesunięty z 3 na 12 czerwca.  Wspieraj swoją innowacyjność! Zapisz się na szkolenie! Formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo tutaj: http://obserwatoriumit.pl/szkolenia/  
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do projektowania prezentacji w Prezi, zgodnie z możliwościami aplikacji.
Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu dla uczestnika i dla urzędu:
  • Umiejętność obsługi aplikacji Prezi w stopniu umożliwiającym swobodne projektowanie nieszablonowych  prezentacji multimedialnych.
  • Zwiększenie efektywności wystąpień publicznych poprzez ciekawsze przedstawienie informacji.
  • Urząd, którego pracownicy będą wykorzystywać Prezi, może wyróżnić się stosowaniem nowatorskich metod wspomagania wystąpień publicznych, a tym samym przyciągnąć większą uwagę słuchaczy. Organizatorem szkoleń jest działające przy Parku Naukowo‑Technologicznym "Technopark Gliwice" Obserwatorium Specjalistyczne ICT <https://www.facebook.com/ObserwatoriumICT> .
Cykl szkoleń skierowany jest do pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego. Szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji oraz nabycie nowych umiejętności pracowników JST w zakresie stosowania narzędzi ICT. 
Uwaga: O udziale w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo udziału mają osoby, które zapisują się po raz pierwszy w ramach Projektu.  Szkolenia realizowane są w ramach projektu "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych"współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego. ZAPRASZAMY SERDECZNIE!