Warsztaty w Radlinie

Dnia 14 marca 2014 r. w Radlinie odbyły się pierwsze warsztaty realizowane w ramach projektu systemowego „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”. Warsztaty miały na celu zbadanie potencjału regionu do rozwoju inteligentnych specjalizacji, jego skłonności do współpracy oraz zaufania pomiędzy aktorami, a także podejmowanie działań zmierzających do animowania postaw współpracy i przedsiębiorczości. W trakcie warsztatów odbyła się wymiana poglądów i doświadczeń w podejmowanych przez Państwa działaniach w zakresie pobudzania innowacyjności, rozwijania przedsiębiorczości z przedstawicielami Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego.

Zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach!