Konferencja „Tereny poprzemysłowe. Cenne dziedzictwo czy niewykorzystane możliwości?"

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji pt. „Tereny poprzemysłowe. Cenne dziedzictwo czy niewykorzystane możliwości?”, której patronuje Wiceminister Gospodarki – Tomasz Tomczykiewicz.

Tematyka konferencji skupiać się będzie wokół możliwości ponownego włączenia terenów poprzemysłowych do obiegu społeczno - gospodarczego.

Konferencja odbędzie się 24 marca 2014 r. w Parku Euro-Centrum (bud. nr 3) przy ul. Ligockiej 103 w Katowicach.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.euro-centrum.com.pl/news/pokaz/460/zapraszamy-na-konferencje-o-rewitalizacji!