Technologie dla Ochrony Środowiska - baza wiedzy

W zakładce Baza Wiedzy umieszczone zostały nowe raporty dotyczące obszaru technologicznego Technologie dla Ochrony Środowiska o następującej tematyce:
- Diagnoza regionalna wraz z rekomendacjami
- Projekty realizowane w ramach obszaru technologicznego Technologie dla Ochrony Środowiska
- Posiadane zasoby w ramach obszaru technologicznego Technologie dla Ochrony Środowiska
- Kierunki rozwoju obszaru Technologie dla Ochrony Środowiska
- Przykłady zagranicznych portali internetowych zawierających opis technologii/dobrych praktyk związanych z ochroną środowiska
- Innowatorzy Województwa Śląskiego