Wybrano partnerów do realizacji projektu systemowego 8.1.2 „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”

Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 9 lipca 2013r. wybrano partnerów do realizacji projektu systemowego 8.1.2 PO KL pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych":

  1. Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. – Lider Konsorcjum,
    oraz Partnerzy – Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi; Instytut Techniki i Aparatury Medycznej (ITAM);
  2. Główny Instytut Górnictwa;
  3. Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK” w Gliwicach;
  4. Park Naukowo-Technologiczny „EURO-CENTRUM” Sp. z o.o.

celem uzyskania komplementarnych działań w zakresie wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020, Programu Rozwoju Technologii na lata 2010-2020 oraz założeń Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SROS).