Analiza potencjału sektora przedsiębiorstw i B+R w obszarach technologicznych

Województwo Śląskie wspiera inicjatywy o szczególnym znaczeniu dla rozwoju regionu zmierzających do identyfikacji kierunków rozwoju innowacji i intensyfikacji współpracy sfery nauki z biznesem. Prosimy zatem Państwa o wypełnienie ankiety pozwalającej na określenie potencjału sfer nauki i biznesu w regionie.
 
Link do ankiet:
 
Udział w badaniu zainicjuje proces identyfikacji Państwa jednostki oraz przedsiębiorstwa na mapie regionalnych aktorów innowacji oraz określenie potencjalnych obszarów współpracy z innymi jednostkami w regionie, co może stanowić impuls do rozpoczęcia nowych inicjatyw i projektów.
 
Wypełnienie ankiety zajmie Państwo około 7 minut.
 
Analiza potencjału sektora przedsiębiorstw i sektora B+R w obszarach technologicznych będzie działaniem cyklicznym. Pierwszy etap badania trwać będzie do 16 sierpnia 2013r.
 
Jednocześnie zachęcamy do skorzystania z możliwości pogłębienia badań poprzez audyt technologiczno - innowacyjny, który umożliwi spozycjonowanie Państwa jednostki oraz przedsiębiorstwa w regionalnym systemie innowacji oraz zidentyfikowanie i nawiązanie aliansów strategicznych.
 
Dziękujemy za udział w badaniu oraz poświęcony czas.
 
Przedmiotowa ankieta została opracowana w ramach projektu „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (III edycja)" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Informacja o projekcie oraz o przedmiotowym badaniu znajduje się na stronie: http://ris.slaskie.pl/pl/aktualnosc/0/1375092596/0/0