Zaproszenie na II konferencję z cyklu Innowacyjna Zielona Gospodarka

 

Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy na II Konferencję pt.: „Inteligentna Zielona Transformacja” z cyklu Innowacyjna Zielona Gospodarka, organizowaną przez Główny Instytut Górnictwa w ramach projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II). 
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.
Konferencja odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2022 r. od godz. 10:00 w formule hybrydowej (stacjonarnie w siedzibie Głównego Instytutu Górnictwa, Pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice oraz online). 
 
Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia Zielonej Transformacji w kontekście zrównoważonego rozwoju. 
Celem konferencji jest wskazanie na związek pomiędzy wdrażaniem nowoczesnych technologii środowiskowych a wyzwaniami dla rozwoju współczesnej gospodarki.
Konferencja poświęcona będzie następującym zagadnieniom szczegółowym:
 • biotechnologie w ochronie środowiska;
 • technologie poprawy jakości terenów zdegradowanych;
 • technologie gospodarowania odpadami;
 • technologie wody i ścieków;
 • technologie ochrony powietrza;
 • technologie zarządzania środowiskiem;
 • oraz szeroko rozumianym zagadnieniom w obszarze zielonej gospodarki.
 
Serdecznie zapraszam, w imieniu Komitetu Organizacyjnego:
dr inż. Mariusz Kruczek – Kierownik projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II) w Głównym Instytucie Górnictwa.
 
Obserwatorium SO RIS Technologie dla ochrony środowiska
 Obraz6.png
 
Obraz7.png
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Rejestracja uczestnictwa: do 28 marca 2022 poprzez formularz rejestracyjny

 • Rejestracji można dokonać jako: Uczestnik bez referatu i/lub publikacji/ Uczestnik z referatem/ Uczestnik z publikacją/ Uczestnik z referatem i publikacją.

Podczas rejestracji jako: 

 • Uczestnik z referatem (prezentacja multimedialna, czas wystąpienia: 20-25 minut) wymagany jest tytuł i abstrakt referatu (w jęz. polskim)
 • Uczestnik z publikacją wymagany jest tytuł i abstrakt publikacji (w jęz. polskim)
 • Uczestnik z referatem i publikacją wymagany jest tytuł i abstrakt referatu oraz tytuł i abstrakt publikacji (w jęz. polskim)

Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji o kwalifikacji uczestnictwa w konferencji wraz z referatem/publikacją/referatem i publikacją.

 • Decyzja o kwalifikacji Uczestnika wraz z referatem: do 5 kwietnia 2022
 • Decyzja o kwalifikacji Uczestnika wraz z publikacją: do 5 kwietnia 2022
 • Przesyłanie prezentacji (w formacie pdf oraz ppt) przez Uczestnika zakwalifikowanego do uczestnictwa z referatem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.: do 18 kwietnia 2022
 • Przesyłanie pełnych tekstów publikacji przez Uczestnika zakwalifikowanego do uczestnictwa z publikacją: do 30 kwietnia 2022 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Konferencja: 22 kwietnia 2022 godz. 10.00

 


PUBLIKACJA
Uczestnicy Konferencji mają możliwość bezpłatnego opublikowania artykułu w recenzowanej Monografii wydanej przez Główny Instytut Górnictwa (rozdział - 20 pkt, publikacja w języku polskim, w wersji online).
Wytyczne dla autorów tekstów dostępne są tutaj: Wytyczne dla autorów tekstów.
Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji o kwalifikacji artykułu do opublikowania w Monografii.
 

MIEJSCE KONFERENCJI
Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej:
 • stacjonarnie: w siedzibie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach (Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Aula im. Prof. Boreckiego, III piętro gmachu budynku Dyrekcji GIG) z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19,
 • online: poprzez aplikację MS Teams za pośrednictwem łącza internetowego udostępnionego zarejestrowanym Uczestnikom.
Organizator zapewnia dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
W zależności od panującej sytuacji pandemicznej Organizator może dokonać zmiany formuły Konferencji kierując się aktualnymi wytycznymi i uregulowaniami w tym zakresie.
 

OPŁATY
Udział w Konferencji jest bezpłatny.
Opublikowanie artykułu w Monografii GIG jest bezpłatne dla Uczestników Konferencji.
 

PLAN KONFERENCJI
Plan Konferencji dostępny jest tutaj: Plan II Konferencji
   

KONTAKT
Główny Instytut Górnictwa
Zakład Ochrony Wód
Pl. Gwarków 1 
40-166 Katowice
 
Szczegółowych informacji udzielają: 
 • Małgorzata Deska (tel.: 32 259 24 72; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 • Anna Tetłak (tel.: 32 259 24 80; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 

Publikacje dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym #GOZ

publikacje GOZ 2021

Ukazały się dwie, nowe publikacje dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym #GOZ
Cześć pierwsza, pod redakcją Pawła Zawartki, prezentuje rozwiązania stosowane w systemach przemysłowych. Część druga, pod redakcją Mariusza Kruczka, dotyczy możliwości praktycznego zastosowania GOZ w miastach i regionach.
Publikacja sfinansowana została w ramach projektu, realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Powstała jako wynik konferencji „Innowacyjna zielona gospodarka" organizowanej przez Obserwatorium Specjalistyczne Technologie dla Ochrony Środowiska, funkcjonujące w ramach projektu #SiećRegionalnychObserwatoriówSpecjalistycznychwProcesiePrzedsiębiorczegoOdkrywania w województwie śląskim (#SORIS w PPO – II) Sieci Obserwatoriów Specjalistycznych Województwa Śląskiego.
Obie publikacje dostępne są w #GIG oraz na naszym profilu na LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/42163166/admin/

Konsultacje społeczne projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030”

Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 601/217/VII/2021 z dnia 10 marca 2021 roku rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030"

Prace nad projektem „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030" są prowadzone przez Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach projektu pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO II)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.

Proces aktualizacji tego dokumentu prowadzony jest w oparciu o zasadę szerokiego partnerstwa. Opracowanie projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030" jest zadaniem realizowanym przez Zespół Naukowy złożony z przedstawicieli:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Departamentu Rozwoju Regionalnego, Referatu Regionalnej Strategii Innowacji,
Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice",
Ekspertów PNT „Technopark Gliwice,
Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych.


Dokument uwzględnia najnowsze zalecenia Komisji Europejskiej w programowaniu regionalnego rozwoju innowacji na lata 2021-2030, w szczególności dotyczące procesu przedsiębiorczego odkrywania, identyfikacji i aktualizacji inteligentnych specjalizacji oraz w zakresie technologicznego rozwoju regionu.

Przyjęcie przedmiotowego dokumentu przez Sejmik Województwa Śląskiego planowane jest w połowie roku 2021 tj. po opracowaniu „Prognozy oddziaływania na środowisko" i przeprowadzeniu ostatecznych konsultacji społecznych.

Uwagi prosimy przekazywać do dnia 15 kwietnia 2021 r. wyłącznie na załączonym poniżej formularzu elektronicznym na adresy: Monika Ptak-Kruszelnicka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz dr Bogumiła Kowalska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Link do Innobservatora Silesia: https://ris.slaskie.pl/czytaj/konsultacje_spoleczne_projektu_regionalnej_strategii_innowacji_wojewodztwa_slaskiego_2030 

Źródło: Innobservator Silesia

Zaproszenie na I Konferencję pt. „Rozwiązania GOZ w mieście i przemyśle” z

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na I Konferencję pt. „Rozwiązania GOZ w mieście i przemyśle" z cyklu INNOWACYJNA ZIELONA GOSPODARKA, organizowaną przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach w ramach projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO II).
Tematyka konferencji koncentruje się na możliwościach, jakie otwiera gospodarka o obiegu zamkniętym w obliczu wyzwań środowiskowych.

Konferencja odbędzie się 20 kwietnia 2021 r. w formie online.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestrację uczestnictwa proszę dokonać poprzez formularz elektroniczny zamieszczony pod adresem https://linkd.pl/p4dsd do dnia 31.03.2021.
 

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość bezpłatnego opublikowania artykułu w Monografii wydanej przez Główny Instytut Górnictwa (rozdział-20 pkt, publikacja w języku polskim, w wersji on-line). Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość podjęcia decyzji o kwalifikacji artykułu do opublikowania.

Mamy nadzieję, że wydarzenie to będzie stanowiło okazję do owocnej wymiany doświadczeń i stanie się inspiracją dla opracowania i zastosowania nowych rozwiązań GOZ. Licząc na Państwa udział, uprzejmie prosimy o rozpowszechnianie tego zaproszenia wśród współpracowników.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Panią Małgorzatą Deską (32 259 24-72) lub z Panią Anną Pilch (32 259 24-52).

Podkategorie