Centrum kompetencji klastrowych

Urząd Marszałkowski oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii serdecznie zaprasza na warsztaty związane z opracowaniem koncepcji funkcjonowania centrum kompetencji klastrowych w województwie śląskim.
Miejsce warsztatów:
Warsztaty odbędą się w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej w Zabrzu, ul. Jagiellońska 38A, 41‑800 Zabrze,  w dniu 30 lipca 2013 roku, w godz. 10:00 ‑ 13:00.

Seminarium pt. "Innowatyka: nowy standard umiejętności dla pracowników organizacji"

Park Naukowo‑Technologiczny "TECHNOPARK GLIWICE" Sp. z o.o. serdecznie zaprasza Państwa do skorzystania z nieodpłatnego seminarium pt. "Innowatyka: nowy standard umiejętności dla pracowników organizacji", które odbędzie się w dn. 17.07.2013 r . w Parku Przemysłowo ‑ Technologicznym (Częstochowa ul. Wały Dwernickiego 117/121)
Adresaci seminarium: pracownicy przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, Instytucji Otoczenia Biznesu, pracownicy naukowi i naukowo‑dydaktyczni, doktoranci jednostek naukowych mających siedzibę na terenie województwa śląskiego.