Seminarium pt. "Innowatyka: nowy standard umiejętności dla pracowników organizacji"

Park Naukowo‑Technologiczny "TECHNOPARK GLIWICE" Sp. z o.o. serdecznie zaprasza Państwa do skorzystania z nieodpłatnego seminarium pt. "Innowatyka: nowy standard umiejętności dla pracowników organizacji", które odbędzie się w dn. 17.07.2013 r . w Parku Przemysłowo ‑ Technologicznym (Częstochowa ul. Wały Dwernickiego 117/121)
Adresaci seminarium: pracownicy przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, Instytucji Otoczenia Biznesu, pracownicy naukowi i naukowo‑dydaktyczni, doktoranci jednostek naukowych mających siedzibę na terenie województwa śląskiego.
Termin: 17.07.2013 r. (środa) godz. 9.00‑16.00
Lokalizacja: Park Przemysłowo ‑ Technologiczny (Częstochowa ul. Wały Dwernickiego 117/121)
Prowadzący: dr Michał Jasieński
Organizator: Park Naukowo‑Technologiczny "TECHNOPARK GLIWICE" Sp. z o.o. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Seminarium organizowane jest w ramach projektu "Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony na Facebooku!   < https://www.facebook.com/ris.slaskie?ref=hl>