Centrum kompetencji klastrowych

Urząd Marszałkowski oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii serdecznie zaprasza na warsztaty związane z opracowaniem koncepcji funkcjonowania centrum kompetencji klastrowych w województwie śląskim.
Miejsce warsztatów:
Warsztaty odbędą się w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej w Zabrzu, ul. Jagiellońska 38A, 41‑800 Zabrze,  w dniu 30 lipca 2013 roku, w godz. 10:00 ‑ 13:00.

Warsztaty są organizowane w ramach projektu "Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (III edycja)" nr POKL.08.02.02‑24‑003/11
Uprzejmie proszę o e‑mailowe potwierdzenie uczestnictwa.
Dane kontaktowe:
Dr inż. Sławomir OLKO
Koordynator zadań Politechniki Śląskiej
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Politechnika Śląska
ul. Jagiellońska 38A, 41‑800 Zabrze
tel.: 669 001 709, 32 278 75 23, fax: 32 278 75 11
www.citt.polsl.pl