Współpraca z nami

cykliczne badania
W ramach działalności obserwatorium prowadzone są cykliczne badania mające na celu określenie potencjału sfer nauki i biznesu w zakresie rozwoju technologii ochrony środowiska w regionie.

Badanie realizowane jest w dwóch fazach:

  • faza I - ankieta wstępna:

dla przedstawicieli sektora przedsiębiorstw
dla przedstawicieli sektora badań i rozwoju 

Zachęcamy do skorzystania z możliwości pogłębienia badań poprzez audyt technologiczno - innowacyjny, który umożliwi spozycjonowanie Państwa jednostki/przedsiębiorstwa w regionalnym systemie innowacji oraz zidentyfikowanie i nawiązanie aliansów strategicznych.

Udział w badaniu ponadto stanowić będzie dla Państwa promocję, gdyż Państwa jednostki / przedsiębiorstwa zostaną ulokowane na ogólnodostępnej mapie regionalnych aktorów innowacji.
 
Dodatkowo Obserwatorium realizuje audyt perspektyw rozwoju innowacji i kooperacji w JST.
 
Udział w badaniu pozwala nie tylko zdiagnozować bieżącą sytuację urzędu w zakresie otwartości na innowacyjne działania w regionie, ale również pozwala na stworzenie korzystnych warunków do współpracy w środowisku loklanym, budowania klimatu przedsiębiorczości i innowacji wokół Państwa instytucji.
 
 


  

 logo - regionalna strategia innowacji png2INNOBSERVATOR SILESIA www.ris.slaskie.pl