Baza wiedzy

 
Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019-2030 - rezultat projektu nr UDA-RPSL.01.03.00-24-06A2/16-02 SO RIS w PPO

 
 
indeksy
 
 
 
 
analizy potencjału województwa śląskiego

1. Analiza potencjału województwa śląskiego w obszarze technologii dla ochrony środowiska oraz zagadnień międzyobszarowych -  gospodarka osadami

2. Analiza potencjału województwa śląskiego w obszarze technologii dla ochrony środowiska oraz zagadnień międzyobszarowych - inżynieria miejska

3. Diagnoza powiązań międzynarodowych

 
 podręcznik dla JST

 
 
 
dokumenty strategiczne, systemowe

 1. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego 2030
 2. Regionalna strategia innowacji województwa śląskiego na lata 2013 - 2020 
 3. Program rozwoju technologii województwa śląskiego na lata 2010 - 2013 
 
raporty, analizy

Raporty specjalistyczne dla obszaru: technologie dla ochrony środowiska - rezultaty projektu nr UDA-RPSL.01.03.00-24-06A2/16-02 SO RIS w PPO

 1. Identyfikacja i opis regionalnych łańcuchów wartości w ramach obszaru technologicznego technologie ochrony środowiska
 2. Diagnoza obszaru technologicznego technologie dla ochrony środowiska
 3. Badanie potrzeb przedsiębiorstw i jednostek naukowych w kierunku rozwoju technologicznego województwa śląskiego w obszarze technologie dla ochrony środowiska

 

Raporty specjalistyczne dla obszaru: technologie dla ochrony środowiska, 2012

 1. Diagnoza regionalna wraz z rekomendacjami 
 2. Projekty realizowane w ramach obszaru technologicznego Technologie dla Ochrony Środowiska
 3. Posiadane zasoby w ramach obszaru technologicznego Technologie dla Ochrony Środowiska (częsć a)
 4. Posiadane zasoby w ramach obszaru technologicznego Technologie dla Ochrony Środowiska (częsć b)
 5. Kierunki rozwoju obszaru Technologie dla Ochrony Środowiska
 6. Przykłady zagranicznych portali internetowych zawierających opis technologii/dobrych praktyk związanych z ochroną środowiska
 7. Innowatorzy Województwa Śląskiego

 

Raport roczne dla obszaru: technologie dla ochrony środowiska

 1. Raport specjalistyczny, 2019
 2. Raport specjalistyczny, 2017
 3. Raport specjalistyczny, 2016
 4. Raport specjalistyczny, 2015
 5. Raport specjalistyczny, 2013

 

Publikacje

 

 logo - regionalna strategia innowacji png2 INNOBSERVATOR SILESIA www.ris.slaskie.pl