Obserwatorium Technologie dla Ochrony Środowiska

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania

WIĘCEJ O PROJEKCIE

Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców. Realizacja Projektu zmierza implementacji zasad obowiązujących w procesie przedsiębiorczego odkrywania na potrzeby programowania kierunków rozwoju technologicznego regionu. Zadania realizowane w projekcie z jednej strony pozwalają na identyfikację i diagnozę potrzeb przedsiębiorców i sfery B+R w zakresie rozwoju technologicznego i realizacji polityki wsparcia z drugiej mają przyczynić się do aktualizacji polityk innowacyjnego rozwoju regionu i lepszego funkcjonowania ekosystemu innowacji.

Aktualności

III Konferencja pt.: „Inteligentna Zielona Gospodarka – przyszłościowe technologie środowiskowe”

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na III Konferencję pt.: „Inteligentna Zielona Gospodarka – przyszłościowe technologie środowiskowe” z cyklu Innowacyjna Zielona Gospodarka, organizowaną przez Główny Instytut Górnictwa w ramach projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II). Tematyka Konferencji obejmuje zagadnienia przyszłościowych technologii środowiskowych. Celem Konferencji jest wskazanie na związek pomiędzy wdrażaniem nowoczesnych technologii środowiskowych, a wyzwaniami dla rozwoju współczesnej innowacyjnej gospodarki. Konferencja odbędzie się w dniu 19 maja 2023 r. od godz. 09:00 do 11:00 w ramach I PANELU: GIG – Główny Instytut Górnictwa „Innowacyjna Zielona Gospodarka – przyszłościowe technologie środowiskowe” z cyklu INNOWACYJNA ZIELONA GOSPODARKA na Stadionie Śląskim w Chorzowie (Centrum Konferencyjne) przy ul. Katowickiej 10, 41-500 Chorzów, w ramach ŚLĄSKIEGO…

Zobacz więcej

Zaproszenie na II Konferencję z cyklu Innowacyjna Zielona Gospodarka

Szanowni Państwo,  Serdecznie zapraszamy na II Konferencję pt.: „Inteligentna Zielona Transformacja” z cyklu Innowacyjna Zielona Gospodarka, organizowaną przez Główny Instytut Górnictwa w ramach projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II).  Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji. Konferencja odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2022 r. od godz. 10:00 w formule hybrydowej (stacjonarnie w siedzibie Głównego Instytutu Górnictwa, Pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice oraz online).  Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia Zielonej Transformacji w kontekście zrównoważonego rozwoju.  Celem konferencji jest wskazanie na związek pomiędzy wdrażaniem nowoczesnych technologii środowiskowych a wyzwaniami…

Zobacz więcej

Skip to content