Konsultacje społeczne projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030”

Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 601/217/VII/2021 z dnia 10 marca 2021 roku rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030"

Prace nad projektem „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030" są prowadzone przez Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach projektu pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO II)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.

Proces aktualizacji tego dokumentu prowadzony jest w oparciu o zasadę szerokiego partnerstwa. Opracowanie projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030" jest zadaniem realizowanym przez Zespół Naukowy złożony z przedstawicieli:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Departamentu Rozwoju Regionalnego, Referatu Regionalnej Strategii Innowacji,
Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice",
Ekspertów PNT „Technopark Gliwice,
Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych.


Dokument uwzględnia najnowsze zalecenia Komisji Europejskiej w programowaniu regionalnego rozwoju innowacji na lata 2021-2030, w szczególności dotyczące procesu przedsiębiorczego odkrywania, identyfikacji i aktualizacji inteligentnych specjalizacji oraz w zakresie technologicznego rozwoju regionu.

Przyjęcie przedmiotowego dokumentu przez Sejmik Województwa Śląskiego planowane jest w połowie roku 2021 tj. po opracowaniu „Prognozy oddziaływania na środowisko" i przeprowadzeniu ostatecznych konsultacji społecznych.

Uwagi prosimy przekazywać do dnia 15 kwietnia 2021 r. wyłącznie na załączonym poniżej formularzu elektronicznym na adresy: Monika Ptak-Kruszelnicka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz dr Bogumiła Kowalska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Uwagi przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Link do Innobservatora Silesia: https://ris.slaskie.pl/czytaj/konsultacje_spoleczne_projektu_regionalnej_strategii_innowacji_wojewodztwa_slaskiego_2030 

Źródło: Innobservator Silesia

Zaproszenie na I Konferencję pt. „Rozwiązania GOZ w mieście i przemyśle” z

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na I Konferencję pt. „Rozwiązania GOZ w mieście i przemyśle" z cyklu INNOWACYJNA ZIELONA GOSPODARKA, organizowaną przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach w ramach projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO II).
Tematyka konferencji koncentruje się na możliwościach, jakie otwiera gospodarka o obiegu zamkniętym w obliczu wyzwań środowiskowych.

Konferencja odbędzie się 20 kwietnia 2021 r. w formie online.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestrację uczestnictwa proszę dokonać poprzez formularz elektroniczny zamieszczony pod adresem https://linkd.pl/p4dsd do dnia 31.03.2021.
 

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość bezpłatnego opublikowania artykułu w Monografii wydanej przez Główny Instytut Górnictwa (rozdział-20 pkt, publikacja w języku polskim, w wersji on-line). Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość podjęcia decyzji o kwalifikacji artykułu do opublikowania.

Mamy nadzieję, że wydarzenie to będzie stanowiło okazję do owocnej wymiany doświadczeń i stanie się inspiracją dla opracowania i zastosowania nowych rozwiązań GOZ. Licząc na Państwa udział, uprzejmie prosimy o rozpowszechnianie tego zaproszenia wśród współpracowników.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Panią Małgorzatą Deską (32 259 24-72) lub z Panią Anną Pilch (32 259 24-52).

Informacja o przyjęciu Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019 – 2030

Z przyjemnościa zawiadamiamy, iż Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Uchwałą Nr1902/63/VI/2019 z dnia 21.08.2019 r. „Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019 – 2030" (PRT). PRT jest aktualnym przewodnikiem dla rozwoju stanu techniki w konkretnych obszarach technologicznych i wyznacza obszary specjalizacji technologicznych regionu.
Dostęp do programu na stronie UMWSL: Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019-2030

Podkategorie